Pâtisserie chez Hoffmann - Gâteau de Mariage

dinner rolls
raw frozen dough
7202
Mini butter croissant
B
1.1
360
25.4
1.0
56
45-60
82
12-15
350
52129
Mini croissant
NHM
1.1
360
24.8
0.93
56
45-60
82
12-15
350
52166
Mini artisan croissant
B
1.1
240
16.5
0.53
102
45-60
82
12-15
350
52170
Artisan croissant
B
2.1
96
13.3
0.53
102
60-90
82
18-20
350
52157
Cheese flavor croissant
NHM
2.3
72
10.9
0.53
102
60-90
82
18-20
350
7210
Butter croissant
B
2.5
120
19.5
0.93
56
60-90
82
18-20
350
58200
Mini butter croissant
B
1.5
340
33.3
1.0
56
45-60
82
12-15
350
52127
Croissant in a tray
NHM
2.1
120
16.9
0.93
56
60-90
82
18-20
350
52128
Wheat croissant in a tray
NHM
2.1
120
16.9
0.93
56
60-90
82
18-20
350
58211
Butter croissant
B
2.3
144
21.7
0.93
56
60-90
82
18-20
350
52124
Wheat croissant
NHM
2.3
144
21.7
0.93
56
60-90
82
18-20
350
52122
Croissant
NHM
2.3
200
30.1
1.0
56
60-90
82
18-20
350
52256
Croissant
NHM
3.0
165
32.7
1.0
56
60-90
82
18-20
350
58608
Butter croissant
B
3.7
144
35.1
1.0
56
90-120
82
20-25
350
52139
Mini raspberry croissant
NHM
1.6
120
12.5
0.53
102
45-60
82
12-15
350
52142
Mini pastrie cheese croissant
NHM
1.6
120
12.5
0.53
102
45-60
82
12-15
350
52136
Cream cheese croissant
NHM
2.8
60
11.2
0.53
102
60-90
82
18-20
350
52133
Raspberry croissant
NHM
2.8
60
11.2
0.53
102
60-90
82
18-20
350
parbaked
59202
Mini butter croissant
B
0.9
240
14.7
1.07
56
.
.
12-15
350
52213
Croissant
NHM
2.3
80
12.5
0.93
56
.
.
18-20
350
52195
Butter croissant
B
2.8
80
15.2
1.07
56
.
.
18-20
350
52267
Cheddar cheese
NHM
2.8
64
12.1
0.93
56
.
.
18-20
350
52900
Mini butter croissant
B
1.5
160
16.5
1.07
56
.
.
12-15
350
59000
Butter croissant
B
2.1
60
9.4
1.07
56
.
.
18-20
350
59101
Butter croissant
B
2.8
48
9.7
1.07
56
.
.
18-20
350
59112
Butter croissant
B
3.7
36
9.9
1.00
56
.
.
20-25
350
59602
Apple croissant
B
4.0
60
16.4
7.5
1.07
56
.
.
12-15
59604
Cream cheese & Strawb. croissant
B
4.0
60
16.4
7.5
1.07
56
.
.
20-25
59605
Cream cheese & Blueb. croissant
B
4.0
60
16.4
7.5
1.07
56
.
.
20-25
52215
Apple croissant
NHM
2.8
48
9.5
4.3
0.63
90
.
.
18-20
52217
Raspberry croissant
NHM
2.8
48
9.5
4.3
0.63
90
.
.
18-20
52219
Double chocolate croissant
NHM
2.8
48
9.5
4.3
0.63
90
.
.
18-20
*NHM: Non Hydrogenated Margarine
dinner rolls
raw frozen dough
52168
Mini Artisan chocolatine
B
1.1
216
15.8
0.53
102
45-60
82
5-8
350
52120
Mini chocolatine
NHM
1.6
120
12.5
0.53
102
45-60
82
5-8
350
52171
Artisan chocolatine
B
2.5
96
15.4
0.53
102
60-90
82
18-20
350
52119
Chocolatine
NHM
2.8
60
11.2
0.53
102
60-90
82
18-20
350
parbaked
52242
Mini chocolatine
B
1.6
120
13.1
1.07
56
.
.
5-8
350
59040
Chocolatine
B
2.8
60
12.1
1.07
56
.
.
5-8
350
52214
Chocolatine
NHM
2.8
48
9.5
0.63
90
.
.
18-20
350

*NHM: Non Hydrogenated Margarine

dinner rolls
raw frozen dough
52167
Mini artisan raisin brioche
B
1.2
216
17.3
0.53
102
45-60
82
12-15
350
52106
Mini raisin brioche
NHM
1.6
120
12.5
0.53
102
45-60
82
12-15
325-350
52107
Mini cinnamon & raisin brioche
NHM
1.6
120
12.5
0.53
102
45-60
82
12-15
325-350
52108

Mini cinnamon brioche

NHM
1.6
120
12.5
0.53
102
45-60
82
12-15
325-350
52156
Mini cinnabun
NHM
1.6
120
12.5
0.53
102
45-60
82
12-15
320
52111
Raisin brioche
NHM
3.5
60
13.8
0.53
102
60-90
82
18-20
325-350
52112
Cinnamon brioche
NHM
3.5
60
13.8
0.53
102
60-90
82
18-20
325-350
52113
Cinnamon & raisin brioche
NHM
3.5
60
13.8
0.53
102
60-90
82
18-20
325-350
52114
Double chocolate brioche
NHM
3.4
60
13.8
0.53
102
60-90
82
18-20
325-350
52172
Artisan raisin brioche
B
3.7
60
14.5
0.53
102
60-90
82
18-20
350
52109
Cinnamon brioche
NHM
4.6
108
32.4
1.00
56
60-90
82
20-25
325-350
parbaked
59032
Cinnamon & raisin brioche
B
3.5
60
14.7
1.07
56
.
.
18-20
325-350
52221
Double chocolate brioche
NHM
3.5
42
10.3
0.63
90
.
.
18-20
350-375
52225
Cinnamon brioche
NHM
3.5
42
9.9
0.63
90
.
.
18-20
350-375
52110
Cinnamon brioche
NHM
4.6
36
11.8
1.07
56
.
.
20-25
325-350
*NHM: Non Hydrogenated Margarine
dinner rolls
parbaked
52169
Mini Artisan apple turnover
B
1.4
148
13.6
0.53
102
15-20
375
52116
Mini apple turnover
NHF
1.8
120
13.8
0.53
102
15-20
375
 
52117
Mini strawberry turnover
NHF
1.8
120
13.8
0.53
102
15-20
375
 
52115
Apple turnover
NHF
3.5
60
14.3
0.93
56
18-20
375
 
parbaked
52155
Mini palm leaves
NHF
1.0
300
19.4
0.53
102
15-20
375
52153
Palm leaves
NHF
2.1
170
23.1
0.53
102
15-20
375
52154
Palm leaves
NHF
2.8
90
16.5
0.53
102
18-20
375
parbaked
52152
Dough sheet 16" x 12"
NHF
17.6
36
41.1
0.99
56
22-28
375
*NHF: Non Hydrogenated Fat